Turkish-English translations for bunca:

this · all · those · all the · all those · other translations

bunca this

Ve bu senin için.

And this is for you.

Bu ne için biliyor musun?

You know what this is for?

Peki bu? Nedir bu?

And what, What is this?

Click to see more example sentences
bunca all

Bu sen ve benimle ilgili, hepsi bu.

It's all about you and me, and that's it!

Hadi ama, bu her zaman yaptığım bir şey değil.

Come on, it's not like I do it all the time.

Çünkü en iyi onlar, bu yüzden biz de en iyi olmak istiyoruz.

Because they are the best, and we all want to be the best.

Click to see more example sentences
bunca those

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Öyleyse, eğer bu çocuklar yapmadıysa, bu bir açık soruşturma demek oluyor?

So, if those boys didn't do it, does that mean this is an open investigation?

Bu duvarların arkasında erkek, kadın ve çocuklara işkence ettiler ve öldürdüler.

Behind those walls they tortured and murdered men, women and children.

Click to see more example sentences
bunca all the

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Ama bu basın, sen gerçeği biliyorsun ve önemli olan da bu.

But that's the press. You know the truth, and that's all that matters.

Evet, bu doğru. Ama her zaman çıplak değil. O bir model.

Yes, it's true, but she's not naked all the time.

Click to see more example sentences
bunca all those

Ve bu gece, bütün bu insanlar senin için burada. Peki ya problem ne?

And tonight all of those people are here for you, so what's the problem?

Evet, çünkü bunların hepsi yolunda gitti.

Yeah, because those all went so well.

Bunlar çocukları, değil mi?

All those kids, right?

Click to see more example sentences