Turkish-English translations for bundan sonra:

after this · next · from now on · anymore · henceforth · other translations

bundan sonra after this

Bu kadar zaman sonra sizi yine görmek çok güzel.

Good to see you again after all this time.

Hey bundan sonra, her şey yoluna girecek.

Hey after this, we're gonna be fine.

Neden "bundan sonra" dedin ki?

Why did you say "after this"?

Click to see more example sentences
bundan sonra next

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Bu iyi. çocuklar, işte bir sonraki adım.

This is good. Guys, here's to the next step.

Bu seneki Noel arifesinde gelecek sene, ve ondan sonraki sene.

Christmas Eve this year and next year, the year after that.

Click to see more example sentences
bundan sonra from now on

Bundan sonra her şeyi ben yapacağım.

From now on I'll do everything.

Bundan sonra, sadece sorulara cevap ver tamam mı?

From now on, just answer the questions, okay?

Bundan sonra daha iyi olacak.

It'll be better from now on.

Click to see more example sentences
bundan sonra anymore

O bilmiyordum dedi Artık kim, ve sonra gitti ve o her şeyi aldı. Bu çok garip.

He said he didn't know who I was anymore, and then he left and he took everything.

Frankie öldükten bir yıl kadar sonra ikinci karım daha fazla bunu kaldıramadı.

About a year after Frankie died, my second wife couldn't take it anymore.

Oh, Bayan Hayward, bu öğleden sonra bana ihtiyacınız olacak mı?

Oh, Mrs. Hayward, will you be, uh, needing me anymore this afternoon?

Click to see more example sentences
bundan sonra henceforth

Bundan sonra bana karşı herhangi bir şikayetiniz olmayacak.

You won't have any complaints against me henceforth.

Bundan sonra, eğer herhangi bir öğrenci herhangi bir kız öğrenciyle flört ederse

Henceforth, if any student is seen flirting with any female student

Bundan sonra bana karşı hiçbir şikayetiniz olmayacak.

Henceforth, you won't have any complaints against me.

Click to see more example sentences