Turkish-English translations for bundan:

from · from this · by this · hence · other translations

bundan from

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Bundan böyle ne oldu bana anlat

From now on tell me what happened

Nerede bu New York'dan gelen genç adam?

Where is this young man from New York?

Click to see more example sentences
bundan from this

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Ve tanrı aşkına, onları bu istasyondan uzak tut.

And for God's sake, keep them away from this station.

Bu sabah Richard Kimble adında bir kaçak buradan bir telefon görüşmesi yaptı.

This morning a fugitive named Richard Kimble made a phone call from here.

Click to see more example sentences
bundan by this

Bu arada, bunu yaptığın için çok teşekkür ederim baba.

Thank you so much for doing this, by the way, dad.

Ah, bu arada, Bell bu cuma bir parti veriyor.

Oh! by the way, Bell is having a party this Friday.

Bu arada ben Free ve bu da Simon.

I'm free, by the way, this is Simon.

Click to see more example sentences
bundan hence

Dolayısıyla, bu kalemi icat ettim. Aslında bu bir elektronik cihaz.

Hence, I have invented this pen which is actually an electronic device.

Bu yüzden de "Titrek Eller." Zekice bile değil.

Hence, "Shaky Hands." Oh, that's not even clever.

Bu yüzden, bu heykel onu ölümsüzleştiriyor. Onun en büyük düşmanıyla boğuşurken.

Hence, the statue immortalizing him grappling with his most accursed nemesis.

Click to see more example sentences