Turkish-English translations for bunlar:

these · those · other translations

bunlar these

İyi insanlar var kötü insanlar var ve bir de bunlar var.

There's good people, there's bad people, and then there's these people.

Bunlar ne için peki?

And what are these for?

Bu adamlar daha ne kadar burada olacak?

How long are these guys going to be here?

Click to see more example sentences
bunlar those

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Öyleyse, eğer bu çocuklar yapmadıysa, bu bir açık soruşturma demek oluyor?

So, if those boys didn't do it, does that mean this is an open investigation?

Bu duvarların arkasında erkek, kadın ve çocuklara işkence ettiler ve öldürdüler.

Behind those walls they tortured and murdered men, women and children.

Click to see more example sentences