Turkish-English translations for bunun dışında:

otherwise · other translations

bunun dışında otherwise

Bunun dışında benim için çok güzel bir yıldı.

Otherwise, it was a pretty good year for me.

Peki, bunun dışında nasıl gidiyor?

Well, how's it going otherwise?

Bunun dışında harika bir hafızam var..

But otherwise, i have a great memory.

Click to see more example sentences