Turkish-English translations for burçak:

tare · other translations

burçak tare

Burçak, yonca, beşparmakotu portakal ağaçları, ayıüzümü dağ kekiği, zaferotu.

Tare, clover, goose grasses orange trees, bearberries thyme, savory.