Turkish-English translations for burada:

here · in here · in this place · other translations

burada here

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

Ama şimdi sen buradasın.

But now you're here.

Tamam, tamam, gel buraya.

Okay, okay, come here.

Click to see more example sentences
burada in here

Ve burada bir tane de senin için var.

And there's one in here for you too.

Burada senden başka birisi daha var mı, senden biraz daha çekici olan birisi?

Was somebody else in here with you, somebody maybe a little more attractive than you are?

Burada yeteri kadar var mı?

Is there enough in here?

Click to see more example sentences
burada in this place

Başka bir yerde değil de burada.

Not in another place but this place,

Bu kitap Fransa da en iyi yabancı roman ödülünü kazandı ve benim burada yaşayacak bir yerim bile yok.

This book won best foreign novel in France and I don't even have a place to live.

Ama buradaki ruhlar çok kızgın ve burada ölmüş bu ruhlar, acı çekmeye devam ediyor.

But the spirit in this place is very angry and the souls that died here continue to suffer.

Click to see more example sentences