Turkish-English translations for burun deliği:

nostril · other translations

burun deliği nostril

Hayır, burun deliklerini aç!

No. Nostrils wide open!

Onu burun delikleri içinde kokain bulundu, onun tüm saç üzerinde, elbisesinin Aşırı doz.

I found cocaine inside her nostrils, all over her hair, her dress overdose.

Burun delikleri çok zarif, değil mi, Sör John?

Sports an elegant nostril, does he not, Sir John?

Click to see more example sentences