Turkish-English translations for burunlu:

nosed, nose · toed · toe · other translations

burunlu nosed, nose

Yani demek istediğim güzel bir yüz, yakışıklı ve çok güzel bir burun.

I mean, you know, a good face, handsome, but a beautiful nose.

Bu ayakların yanında tek lazım olan kırmızı bir burun.

With feet like those, all you need is a red nose.

Parlak gözler, çalışan bir burun güçlü dişler!

Bright eyes, working nose, strong teeth!

Click to see more example sentences
burunlu toed

Bak, sadece kırık bir burun, normal bir şey, düzeltmene gerek yok.

Look, it's a broken nose, it's normal, I don't need you to fix it.

Bu burun ancak bir aileye ait olabilir.

That nose can only belong to one family.

Amca, hoş geldin. Ne oldu lan burnuna?

Welcome, uncle. What happened to your nose?

Click to see more example sentences
burunlu toe

Bir yara, ben, taraklı ayaklar, üçüncü bir burun deliği?

A scar, a mole, webbed toes, a third nostril?

Biraz kulak parmak, burun bir diş.

Bit of ear toe, a nose, a tooth.