Turkish-English translations for buyruk:

commandment, command · order · charge · edict · other translations

buyruk commandment, command

Biri buyruğa karşı geldi ve şimdi erkek bir cadı var.

Someone has broken the Commandment and now there is a male witch.

Şimdi anladın mı, kim buyruk veriyor?

You understand now who commands?

Bu On Buyruk'tan biri değil mi?

That's from the Ten Commandments, right?

buyruk order

Ah, ama artık yeni bir buyruk var.

Ah, but there's a new order now.

Bu Lord Taro'nun buyruğu.

It is Lord Taro's order!

Gríma Solucandil'in buyruğu böyle.

By order of Grima Wormtongue.

buyruk charge

Bu çok onurlu bir buyruk.

That is an honorable charge.

buyruk edict

Rahl'ın buyrukları altında boğuluyorlar.

They're suffocating under rahl's edicts.