Turkish-English translations for cüce:

dwarf · midget · dwarves · little · gnome · runt · elf · shrimp · pygmy · pigmy · other translations

cüce dwarf

Bu bir Beyaz Cüce. Beyaz, sıcak, küçük ama inanılmaz derecede yoğun.

It's a white dwarf white, hot, small but unbelievably dense

Bu bir cüce mi?

Is that a dwarf?

Evet, beyaz bir cüceyi de yumruklardım, beyaz bir teyzeyi de.

Yeah. I would've punched a white dwarf, too, and a white old lady.

Click to see more example sentences
cüce midget

Kırmızı takım elbiseli bir cüce ve güzel bir kadın vardı.

There was a midget in a red suit and a beautiful woman.

Her şeyi kontrol edemezsin cüce.

You can't control everything, midget.

Hey, bu cüceler ne arıyor burada?

Hey, what are these midgets doing here?

Click to see more example sentences
cüce dwarves

Bu, Efendi Baggins asla Cüceleri küçümsememelisiniz demek.

It means, Master Baggins you should never underestimate Dwarves.

Cevap: iki cüce ve bir kavun.

The answer: two dwarves and a melon.

Cüceler, ufak binalar Öğlen yemeği için pizza çörekler.

Dwarves, tiny buildings, pizza bagels for lunch.

Click to see more example sentences
cüce little

O sadece cüce bir zenci.

He's just a little black.

Ağaçta bir Hare Krishna cücesi gördün mü? Uçan bir cüce?

Did you just see a little Hare Krishna midget in a tree, floating?

İyi uykular, küçük cüce adam!

Sleep good, little dwarf man!

Click to see more example sentences
cüce gnome

Cüceler hakkında çok bilgi var fakat korsanlara saldırdıkları konusunda bir şey yok.

There's lots of info on gnomes, but nothing about attacks on pirates.

Nedir o, bir cüce cin mi?

What is it, a leprechaun? Gnome.

O zaman beni şu lanet cücelere götür.

Then take me to the goddamn gnomes.

Click to see more example sentences
cüce runt

Başında bir delik ve yüreğinde bir aslan kalbi olan eski bir cüce.

A former runt with a hole in his head and a lion in his heart.

Kes sesini, seni küçük cüce.

Shut up, you little runt.

Hey, o benim hazinem, seni cüce.

Hey, that's my treasure, you runt.

Click to see more example sentences
cüce elf

Bir Elf, bir Cüce ve bir İnsan.

An Elf, a Dwarf and a Man.

July, bu cüceyi yasal kocan olarak kabul ediyor musun?

July, do you accept elf as your lawful husband?

Bir de Cüce vardı, ve bir Elf ile ikiAdam Arathorn oğlu Aragorn ile Gondor'lu Boromir.

And an Elf and two Men. Aragorn, son of Arathorn, and Boromir of Gondor.

Click to see more example sentences
cüce shrimp

Sadece bir tane Cüce, özel bir tane.

Just a little one, Shrimp, a private one.

Sen şanslı bir adamsın, Cüce.

You're a lucky man, Shrimp.

Cüce sushi gibi görünüyor

It looks like shrimp sushi.

Click to see more example sentences
cüce pygmy

Pigmelerin arasında cüceler var mıdır?

Are there dwarfs among pygmies?

Medulla, cüce, ragner.

Medulla, pygmy, ragner.

cüce pigmy

Amazon kızı ile cüce mi?

The Amazon and the Pigmy?