Turkish-English translations for cümle:

sentence · line · phrase · statement · other translations

cümle sentence

Ve birisi dedi ki: "Bu çok güzel bir cümle." Dedim ki:

And somebody said: oh, that's a beautiful sentence; and I said:

Bu cümleyi bitirmek için bir kelime olmalı.

There must be a word to finish that sentence.

Ben ve "ev ödevi" aynı cümle içerisinde.

Me and "homework" in the same sentence.

Click to see more example sentences
cümle line

Dört numara, öne çık ve cümleyi söyle.

Number four step forward and say the line.

Beş numara, öne çık ve cümleyi söyle.

Number five step forward and say the line.

Ama o cümleyi daha önce yüz kere duymuştum.

I've just heard that line a hundred times before.

Click to see more example sentences
cümle phrase

Dört numara, öne çık ve cümleyi tekrarla.

Number four, step forward and repeat the phrase.

Bu cümle sürekli geri geliyor.

That phrase keeps coming back.

Belki yeni bir şarkı, bir cümle Taipei'in ve senin gevezeliğinin seslerini.

Maybe a new song, a phrase the sounds of Taipei and your voice babbling.

Click to see more example sentences
cümle statement

Bu bir cümle, soru değil yani.

That's a statement, not a question.

Jüri Bay Dennis'in son cümlesini önemsemesin lütfen.

The jury will disregard Mr. Dennis' last statement.