Turkish-English translations for casus:

spy · agent · infiltrator · spook · spyware · espionage · other translations

casus spy

Ama bu bir casus romanı değil, gerçek hayat ve kasetlerin her şeyi daha iyi yapabilir.

But this isn't a spy novel, this is real, and your tapes could make everything better.

Bu sinir bozucu ses burada casus olduğunu söylüyor.

The annoying voice is saying there's a spy right here.

Yani bir kadın casus lazım bize.

It means we need a female spy.

Click to see more example sentences
casus agent

Nesin sen, casus, ajan yoksa başka bir şey mi?

What are you, a spy, an agent, or something?

O bir yüz, çift taraflı casus.

He's a face, a double agent.

O, yabancı bir casus denizci.

No. She's a foreign agent, Marine.

Click to see more example sentences
casus infiltrator

Ya bir Alman casusu ya da itirafçı bir kaçaksın.

You are a German infiltrator or a confessed deserter.

FBI Kızıl casuslarla savaşmak için yeni tedbirleri açıkladı.

FBI announces new measures to combat Red infiltrators.

İşte o zaman casuslar görünmeye başladı.

That's when the infiltrators started to appear.

Click to see more example sentences
casus spook

Elimizde sadece şifreli bir casus cep telefonu numarası var.

All we've got is an encrypted spook cell phone number.

Kim bu herif, bir tür casus mu?

What is this guy, some kind of spook?

Bu herif bir casus.

The guy's a spook.

Click to see more example sentences
casus spyware

Evet, ama casus yazıIım daha gelişmiştir ve tehlikelidir..

Yeah, but spyware is more sophisticated and dangerous.

Daha önce kullandığım bir casus yazılım var.

There's a spyware program that I've used before.

Peki ya casus yazılım?

What about the spyware?

Click to see more example sentences
casus espionage

En son ihtiyacımız olan şey başka bir casus skandalı.

Last thing we need right now is another espionage scandal.

Şirket casusu, kanıt temizleyici.

Corporate espionage. Evidence scrubber.

İş bitirici. Şirket casusu, kanıt temizleyici.

He's a fixer. corporate espionage Evidence scrubber.