Turkish-English translations for casusluk:

espionage · spying, spy · intelligence · other translations

casusluk espionage

Kent o bakmak yapmaya çalıştı casusluk gibi Ve o lanet olası şey vardı Bütün zaman.

Kent tried to make it look like espionage, and he had the damn thing the whole time.

Çalışmanız endüstri casusluğu için mükemmel bir hedef gibi görünüyor.

Your work seems to be a perfect target for industrial espionage.

Margaret Carter, hıyanet, casusluk ve bir numaralı halk düşmanı Howard Stark'a yardım ve yataklıktan tutuklusunuz.

Margaret Carter, you're under arrest for treason, espionage, and aiding and abetting public enemy number one, Howard Stark.

Click to see more example sentences
casusluk spying, spy

Lütfen Bay Hükümet bana casusluğun ne kadar kötü olduğunu tekrar söyleyin.

Yes, please, Mr. Government, go ahead and tell me again how bad spying is.

Evet. Bir casusluk romanı için iyi bir senaryo.

Well, it's a decent theory for a spy novel.

Casusluk ve kaçış için kurulmuş küçük ve pis bir örgüt!

A dirty little two-bit organization for spying and escaping!

Click to see more example sentences
casusluk intelligence

Askeri istihbarat, casusluk.

Military intelligence, espionage.

Endüstriyel casusluk istihbarat manipülasyonu ve

For industrial espionage and intelligence manipulation.