casusu

Ama bu bir casus romanı değil, gerçek hayat ve kasetlerin her şeyi daha iyi yapabilir.

But this isn't a spy novel, this is real, and your tapes could make everything better.

Demek istediğim vatansever bir casus için New York'ta yaşamak ne kadar tehlikeli bir hayat olurdu hayal edin.

I mean, just imagine how dangerous life would be for a Patriot spy living inside York City.

Neden bir casus ya da bir pilot değildi?

Why not a spy or a pilot or something?

Bu nedir bayım? Ben bir avukatım, casus değil.

What is this, sir? i'm a lawyer not a spy.

Casus musun? Ya da onun gibi bir şey?

Are you a spy or something like that?

Sen yetişkin bir kadınsın, ben de casus değilim.

You're a grown woman and I'm not a spy.

Ama bu kesinlikle bir casus arabası!

But it's definitely a spy car!

Oh, o gerçekten mükemmel bir casus değil

Oh, he's not really such a wonderful spy

Çünkü o bir casus değildi.

Because he wasn't a spy.

Belki de gerçek casus o değildi.

Maybe she wasn't the real spy.