cekmistir

Kan her zaman kani cekmistir.

Blood has always trumped water.