Turkish-English translations for cennet:

heavenly, heaven · paradise · Eden · haven · promise · Elysium · sky · kingdom · oasis · park · other translations

cennet heavenly, heaven

Ben kendimi öldürdüm ve cennete gittim ve evet, cennet hakikaten iyi.

I killed myself and went to heaven and yeah, it's really good in heaven.

Sadece bir tane cennet var.

There's only one heaven.

Hayır bu cennet değil.

No, this wasn't heaven.

Click to see more example sentences
cennet paradise

Zeki bir şeytan olan Tanrı bugün senin ellerine cennetten bir hediye verdi.

God, who is a clever devil, today put in your hands a gift from paradise.

Şirin cennet kuşum, bu koku da ne?

Sweet bird of paradise, what is that smell?

Cennette sorun mu var?

You got trouble in paradise?

Click to see more example sentences
cennet Eden

Cennet sen ve onun için.

An Eden for you and her.

Yeni Cennet Bahçesi için umut verdi.

It gave me hope for New Eden.

Tıpkı cennet gibi ama tabii cennetin konukları var.

So like Eden but, of course, Eden had guests.

Click to see more example sentences
cennet haven

St. Martin istenmeyen çocuklar için güvenli bir cennet olarak bilinir.

St. Martin's was a well-known safe haven for unwanted children.

Evim, tüm pofuduk şeyler için güvenli bir cennet.

My home, a safe haven for all things fluffy.

Bu bir cennet.

It's a haven.

Click to see more example sentences
cennet promise

Bana cennet sözü vermiştin.

You promised me paradise.

Eh bir cennet sözü vermişti

Well he promised a Paradise.

Sana cennet sözünü kim verdi?

Who promises you Paradise

cennet Elysium

Cennet, Elysium, Shangri-la.

Heaven, Elysium, Shangri-la.

Elysium" "cennet" demektir.

Elysium"means" paradise.

cennet sky

Belki cennet içinde olduğum Yukarıda kürklü gökyüzü ile

Maybe I'm in heaven With the furry skies above

Gökyüzü cehennem alevlerinin renginde olan bir cennet, ama yine de bir cennet.

A paradise whose skies were the colour ofhell flames,. .but a paradise still.

cennet kingdom

Cennetin krallığı açık tüm hafta Ve İsa ile ben de

The kingdom of Heaven Is open all week Jesus and me

Cennetteki baba, bu adamın ruhunu cennetine kabul et.

Heavenly Father. Accept this man's soul into Your kingdom.

cennet oasis

Bir vahadan çok daha fazlası. Cennet gibi

It's more than an oasis, it's, uh, well heaven.

cennet park

Park yeri onun için "cennet.

The parking space is "heaven.