Turkish-English translations for cesaretli:

courageous, courage · brave · bold · other translations

cesaretli courageous, courage

Onun hayatını kurtardığın için ve cesaretin için teşekkür ederim.

Thank you for saving his life. Thank you for your courage.

Doğru olanı yapmak cesaret ve güç ister.

Doing the right thing takes courage and strength.

Ama yaptığın şey cesaret gerektirir.

But what you're doing takes courage.

Click to see more example sentences
cesaretli brave

Dürüst ve gerçekten cesaretli.

She's honest and really brave.

Kendine güvenin ve cesaretin o kadar çok ki ve ben korkuyorum.

You're so confident and so brave, and I'm so afraid.

Ama o cesaretli.

But she's brave.

Click to see more example sentences
cesaretli bold

Bu, Kuzey Tapınağı tarzında, bir "Cesaret Asası".

That's a Northern Temple style Bold Staff.

Aslında onun cesaretine hayrandım.

I actually loved his boldness.

Çok daha genç bir kadının cesaretine sahipsin.

You have the boldness of a much-younger woman.