cesedi

Daha önce hiç ceset görmedin, değil mi?

You've never seen a dead body before, have you?

Bu demektir ki başka bir ceset daha var.

So that means there is another body out there.

Burada bir ceset var, ama Bill değil bu.

There's a body in here, but it's not Bill.

Daha önce hiç bir ceset görmemiştim.

I've never seen a dead body before.

Ben bir ceset daha önce hiç görmedim.

I never saw a dead body before.

Ama bu defa orada bir ceset vardı.

But this time there was a dead body,

Evet, burada bir ceset var.

Yeah, there's a dead body here.

Merak etme, ceset hakkında kimseye bir şey söylemem.

Don't worry. I won't tell anyone about the body.

Birkaç gün önce bir ceset daha bulduk.

We found another body few days ago

Bir ceset ile gitmek için uzun bir yol.

That's a long way to go with a body.