Turkish-English translations for cildiyeci:

dermatologist · other translations

cildiyeci dermatologist

Uçan cildiyeci, eski model bir araba kullanıyor mu?

Does the flying dermatologist drive a vintage car?

Dinle, muhtemelen bunu bir cildiyeciye göstermelisin Norman.

Look, you probably should see a dermatologist, Norman.

Ama eminim ki, uçan cildiyeci, bir uçağı uçuruyor.

But for sure,the flying dermatologist flies a plane.

Click to see more example sentences