cinayet

Korkunç bir şey olduğunu biliyorum, hatta cinayet ya da intihardan daha korkunç şeyler.

I know something terrible happened, something even more terrible than suicide or murder.

Çünkü bu gerçek bir cinayet davası, değil mi?

'Cause this is a real murder case, isn't it?

Senin için bu sadece başka bir hikâyehikâye, bir tane daha cinayet haber değil.

To you this is just another story. One more murder isn't news.

Bu kişisel bir soru mu; yoksa cinayet soruşturmasının bir parçası mı?

Is this a personal question or part of a murder investigation?

Daha önce hiç böyle bir cinayet görmemiştim.

I've never seen a kill like this before.

Şimdi, cinayetten iki yıl sonra Geri geldi, değil mi?

Now, two years after the murder he came back, didn't he?

Bu sabah haberlerde bu hikayeyi gördüm ve dedim ki" Bu bir cinayet.

I saw the story this morning on the news, and I thought, "My God, a murder!

Bu sadece bir cinayet değil.

This is not just a murder.

Evet ama bu cinayet için değil.

Yes but not for this murder.

Belki de bu bir cinayet değildi.

Maybe this wasn't a murder.