Turkish-English translations for cins:

breed · kind · rare · sex · type · sort · species · genus · race · gender · other translations

cins breed

Bu yeni bir cins olmalı.

This must be a new breed.

Evet, ama farklı bir cins.

Yes, a different breed, though.

Farklı bir cins!

A different breed!

Click to see more example sentences
cins kind

Beyaz Mike'ı arayabilir ama o da bir uyuşturucu satıcısı. Ne cins bir fikir bu?

He could call White Mike, but he's a drug dealer and what kind of idea is that?

Haydi, adamım, ne cins bir insansın sen?

Come on, man, what kind of person are you?

Ne cins bir ihtiyar bu böyle?

What kind of old man is this?

Click to see more example sentences
cins rare

Çok nadir bulunan bir cins

She's a very rare breed

Bu enerji, nadir bulunan cinsten.

The energy feels very rare.

Ne var ki, biz çok nadir bir cins ve türüz.

However, we are a very, very rare genus and species.

Click to see more example sentences
cins sex

Bir kız var. Bir dişi. Karşı cinsten biri.

There is a girl a female of the opposite sex.

Bir kız var, dişi, karşı cinsten.

There's a girl, female. The opposite sex.

Eşitlik, cinsler arasındaki eşitlik seni rahatsız ediyor, değil mi?

Equality, real equality of the sexes bothers you, doesn't it.

Click to see more example sentences
cins type

Ne tür bir köpek, ne cins?

What kind of dog, what type?

Çünkü o ödülü almak için genelde çocukların hoşuna gidecek cinsten bir şey yapman gerekir.

Because, usually you have to do some sort of kids-type thing to win that award.

cins sort

Canım bu Japon yapıştırıcı değil mi? Hani yapıştı açılmayan cinsten..

Darling, this isn't the sort of glue that never comes unstuck, is it?

Çünkü o ödülü almak için genelde çocukların hoşuna gidecek cinsten bir şey yapman gerekir.

Because, usually you have to do some sort of kids-type thing to win that award.

cins species

Ne var ki, biz çok nadir bir cins ve türüz.

However, we are a very, very rare genus and species.

cins genus

Ne var ki, biz çok nadir bir cins ve türüz.

However, we are a very, very rare genus and species.

cins race

Farklı cins, ırk, yaş.

Different gender, race, age.

cins gender

Farklı cins, ırk, yaş.

Different gender, race, age.