Turkish-English translations for cinsiyet:

gender · sex · sexuality · other translations

cinsiyet gender

İngiliz Edebiyatı ve Cinsiyet Bilimleri.

English Literature and Gender Studies.

Cinsiyet eşitliği komisyonun tam bir sosis festivaline dönmüş.

Your gender equality commission is a real sausage fest.

Ama bir feminist olarak, cinsiyete dikkat etmem.

But as a feminist, I don't notice gender.

Click to see more example sentences
cinsiyet sex

Cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi birşey, ya da gizli hamilelik, ya da radyoaktif örümcek ısırması.

Something like a sex-change operation or a secret pregnancy or a radioactive spider bite.

Yaş, cinsiyet, kişisel geçmişi

Age, sex, personal history

Ve, tanrım, tüm o cinsiyet değiştirme ameliyatlarını plastik cerrahlar yapıyor.

And oh, my god, those sex-change operations that plastic surgeons do?

Click to see more example sentences
cinsiyet sexuality

Ama bu cinsiyet ayrımcılığı.

That's sexual discrimination, sir.