Turkish-English translations for dönüştürücü:

converter · transforming, transformer · inverter · other translations

dönüştürücü converter

Hylo-alkaline dönüştürücü, mikro-indüksiyon bobini, tri-gen izolatörleri.

Hylo-alkaline converter, micro-induction coil, tri-gen insulators.

Burada bir parça eksik gibi görünüyor, bir dönüştürücü, transformatör

There seems to be an element missing, a converter, transformer

Sıcak ama kararlı, yeni yakıt dönüştürücüye teşekkürler.

Hot, but stable, thanks to the new fuel converter.

Click to see more example sentences
dönüştürücü transforming, transformer

Burada bir parça eksik gibi görünüyor, bir dönüştürücü, transformatör

There seems to be an element missing, a converter, transformer

Siz dönüştürücü bir kişiliksiniz, Sayın Vali.

You're a transformative figure, Governor.

Nimmy dönüştürücü olduğunu söylüyor.

Well, Nimmy says it's transformative.

dönüştürücü inverter

Peki, bu dönüştürücü nerede?

So where's the inverter?