dönüştürüyor

Eve dönüş yolu dışarıda değil, bu tarafta ve ben eve gitmek istiyorum.

The way home isn't out there, it's in there, and I want to go home.

Eski Hank'in dönüşü gibi bir şey bu. ya da bilmiyorum belki yeni bir Hank.

This is like the return of old Hank. Or I don't know. Maybe it's the new Hank.

Evet ama geriye dönüş yok, değil mi?

Yeah, but there's no going back, is there?

Ama her zaman bir dönüş yolu vardır.

But there's always a way back.

Senin için geri dönüş yok.

For you, there's no going back.

Benim için geri dönüş yolu yok.

There's no way back for me.

Benim için geri dönüş yok.

For me there's no going back.

Her zaman başka bir dönüş yolu vardır.

Well, there's always another way back.

Buraya geri dönüş yok.

There is no "back here.

İlk geri dönüş günü için fena değil.

Not bad, For your first day back.