Turkish-English translations for dönen:

turning · rotating · other translations

dönen turning

Bir, iki, üç dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, dön.

One, two, three four, five, six, seven eight, nine, turn.

O sana yardım için geldi sen de ona arkanı döndün.

He came to you for help, and you turned your back on him.

Peki, o zaman.. Geri dönelim.

OK then let's turn back.

Click to see more example sentences
dönen rotating

Seni mesmerized gördüm Donmuş bir börek döndürmek izliyor Bir mikrodalga fırında.

I've seen you mesmerized watching a frozen burrito rotate in a microwave oven.

Dönme ekseni artı üç derece.

Rotation axis plus three degrees.

Hazneyi döndür, lütfen, Hal.

Rotate the pod, please, Hal.

Click to see more example sentences