Turkish-English translations for döner:

returning · turning · revolving · rotating · other translations

döner returning

Yani, bak, bir hafta içinde eski işime geri döneceğim, ve bu çok güzel çünkü eski işimi seviyorum, ama

I mean, look, I return to my old job in a week, and that's great because I love my old job, but

Bu yüzden sana geri döndüm.

That's why I've returned to you.

Elbette eve ilk önce ben döneceğim.

I, of course, will return home first.

Click to see more example sentences
döner turning

Arkanı döner misin lütfen?

Could you turn around, please?

Ben şarkı söylüyordum, sonra Ve sonra sana doğru döndüm.

I was singing and then and then I turned towards you.

Bir ses duydum ve arkamı döndüm.

I heard a voice, and I turned.

Click to see more example sentences
döner revolving

Ben buraya gelmeden önce Arkham Gotham'daki her manyak için bir döner kapıydı.

Before I came here Arkham was a revolving door for every maniac in Gotham.

Bizim kültürümüz, kutsal atlarımızın etrafında döner, Bay Hopkins.

Our culture revolves around our sacred horses, Mr. Hopkins.

Çoğu şey para ve güç ve bazen de kin etrafında döner.

They revolve around money and power and sometimes spite.

Click to see more example sentences
döner rotating

Büyük ihtimalle döner kolların gıcırdamasıdır.

Its probably just rotator arm cricking.