Turkish-English translations for döteryum:

deuterium · other translations

döteryum deuterium

Karanlık bir nebulayı araştırıyorduk, sadece döteryum toplamak için.

We were exploring a dark nebula, just gathering deuterium.

İki döteryumu alır ve onları birleştirirseniz, iki proton ve nötronlu bir çekirdek elde edersiniz.

Take two deuteriums and fuse them together and you get a nucleus with two protons and two neutrons.

Ağır su döteryum içeriyor.

Heavy water contains deuterium.

Click to see more example sentences