düşürdü

Bir şey hakkında düşün ve bana ne olduğunu söyle.

Think about one thing and tell me what it was.

O zaman bir şeyler düşün, tamam mı?

Well, then think of something, okay?

Sen bu konuyu biraz düşün ve beni ara, tamam mı?

Well, you just think about it and give me a call, okay?

Şey, o zaman sen bir şeyler düşün.

Well, then you think of something.

Haydi ama, sadece Bir şeyler düşün.

Come on, just think of something.

Çabuk bir şeyler düşün. Acele et ve bir şeyler düşün çünkü bu insanlar bir gösteri bekliyorlar.

Think of something fast, hurry up and think of something, because these guys want a show.

Tamam. Çok iyi bir şey düşün.

Think of something very good.

Sadece bunu düşün, tamam mı?

Well, just think about it, okay?

Biraz garip gelebilir aslında, ama, ah sadece bir an için düşün bunu, tamam mı?

It's gonna sound a little strange, but, uh just think about it for a second, okay?

Bunun hakkında düşün, tamam mı?

You think about it, okay?