Turkish-English translations for düşsel:

imaginary · other translations

düşsel imaginary

Şey, Tanrı yetişkinler için düşsel bir arkadaştır.

Well, God's an imaginary friend for grownups.