dükkanı

Bu sadece basit bir şapka dükkanı.

This is just a simple hat shop

Orada bir kahve dükkanı var.

There's a coffee shop right there.

Şehrin ne tür bir silah dükkanı yok mu?

What kind of city doesn't have a gun shop?

Bu bir şaka dükkanı

This is a joke shop

Amerikan vatandaşı, kayıtlı bir Cumhuriyetçi ve müzik enstrümanları dükkanı var.

He's a United States citizen, registered Republican, and he owns a music store.

Görünüşe göre dükkanı kapatmış ama anladığım kadarıyla hala burada yaşıyor.

He closed up shop, apparently, but I understand he still lives here.

Pekala, bir kahve dükkanı var.

Alright, There's a coffee shop

Bu büyük bir mücevher dükkanı.

This is a big jewelry shop

Tamam. Sonrasında, şurada bir kahve dükkanı var.

Well, after that, there's a coffee shop,

Peki ya silah dükkanı?

What about the gun store?