Turkish-English translations for dükkan:

store, stores · shop · place · other translations

dükkan store, stores

Bu gerçek bir dükkan.

This is a real store.

Dükkan adı veya adresi yok.

There's no store name or address.

Bu iş, tüm bu dükkan.

This job, this whole store

Click to see more example sentences
dükkan shop

Hepimize bir iyilik yap ve başka bir yerde dükkan aç.

Do us all a favor and set up shop somewhere else.

Dört veya beş lokantası var ve yaklaşık bir düzine başka dükkan.

It has about four or five restaurants and about a dozen other shops.

Bu dükkan bizim hayalimiz.

This shop is our dream.

Click to see more example sentences
dükkan place

Bir hediye dükkanı numarası lazım, adında "hediye" olan bir dükkan?

I need the number of a gift store place, "Gift" something?

Evlat, vahşi yaşamı severim ama bu dükkan bu için en iyi yer mi?

Son, I love wildlife, but is a store the best place for it?

Orası yetersizlik kompleksleri olan küçük bir dükkan.

That place is a little shop of inadequacy complexes.