Turkish-English translations for düpedüz:

downright · sheer · utterly · completely · other translations

düpedüz downright

Gerçekten iyi bir başlangıç, düpedüz bir başarı.

It's already a very good start, a downright success.

Bu düpedüz bir yalandır.

This is a downright lie.

Onun hayatı tehlikelidir düpedüz tehlikeli.

His life is hazardous. Downright dangerous.

Click to see more example sentences
düpedüz sheer

Piyango kazanmak düpedüz bir şanstır. Ama benzin kaçakçılığı seni bir gecede milyoner yapabilir.

Winning a lottery is sheer luck... .but oil smuggling can make you a millionaire overnight.

Piyango kazanmak düpedüz bir şanstır.

Winning a lottery is sheer luck..

Bu düpedüz bir işkence.

This is sheer torment.

Click to see more example sentences
düpedüz utterly

Oh, bu düpedüz, tamamıyla

Oh, this is utterly, completely

Bu düpedüz saçmalık.

That's utterly ridiculous.

Yani tamamen ve düpedüz yüzsüzsün.

Mm. So completely and utterly brazen.

Click to see more example sentences
düpedüz completely

Oh, bu düpedüz, tamamıyla

Oh, this is utterly, completely

Yani tamamen ve düpedüz yüzsüzsün.

Mm. So completely and utterly brazen.

Niles Crane düpedüz yanlış anlaşılmıştı.

Niles Crane was completely misunderstood.