Turkish-English translations for dürtü:

impulsion, impulse · urge · motive · trigger · instinct · compulsion · incentive · motivation, motivate · stimulation · libido · other translations

dürtü impulsion, impulse

Aslında, onun dürtü kontrolü sorunu var ve hayatta olduğu için çok şanslı.

Well, he's got Impulse control issues and he's lucky to be alive.

Ani bir dürtü, bir önsezi.

A sudden impulse, a hunch.

Sadece Saf dürtüler ve Ham içgüdüler.

Just pure impulse and raw instincts.

Click to see more example sentences
dürtü urge

Bu şey her neyse, bu dürtü daha önce bu kadar güçlü bir şey hissetmemiştim.

Whatever this thing is, this urge, I've never felt anything so strong.

Yani içimde doğaüstü bir vampirleri öldürme dürtüsü var.

Meaning I have a supernatural urge to kill vampires.

Benim içimde de bir dürtü var.

I got an urge, too, man.

Click to see more example sentences
dürtü motive

Cinayet için harika bir dürtü.

Excellent motive for murder.

Korku bir dürtü değil.

Fear isn't a motive.

Dürtü şimdi dini mi oldu?

The motive is now religious?

Click to see more example sentences
dürtü trigger

Evet, ama öfke dürtüsü Hayır.

Yeah, but the anger trigger No.

Saygısızlık hala bir dürtü.

Disrespect is still a trigger.

dürtü instinct

O dürtü, içgüdü, ya da her neyse işte.

That impulse, or instinct, or whatever it is.

Sadece Saf dürtüler ve Ham içgüdüler.

Just pure impulse and raw instincts.

dürtü compulsion

Şiddetli saplantılı-dürtü bozukluğu.

Severe obsessive-compulsive disorder.

Adamın böyle dürtüleri var Ted.

He has these compulsions, Ted.

dürtü incentive

Ona biraz dürtü ver.

Give him some incentive.

Küçük bir dürtü, ufak bir tane.

A small incentive, O Fullest One.

dürtü motivation, motivate

Bu durumda, çeşitli politik dürtüler ve anti-tekelci görüşler ortaya çıkmalı.

Right there you have various political motivations and anti-monopolistic sentiments and so forth.

Açıkçası evet. hepimizin dürtüleri vardır.

Frankly, yes. We all have motives.

dürtü stimulation

Bu yılanlar katıksız bir görsel dürtü.

These snakes are pure visual stimulation.

Entelektüel bir dürtü.

An intellectual stimulation.

dürtü libido

Elvatyl'in cinsel dürtüyü artırdığını kabul edebiliriz, Sayın Hâkim.

Stipulate that Elvatyl causes increased libido, Your Honor.