Turkish-English translations for düzeltici:

correctional, corrective · other translations

düzeltici correctional, corrective

Düzeltici ameliyat, rehabilitasyon.

Corrective surgery, rehabilitation.

Bu bir paradoks düzeltici zaman kodu.

It's a paradox-correcting time code.