Turkish-English translations for düzeyli:

level · other translations

düzeyli level

Yüksek düzeyli insanları içeren raporlar kayıp.

The reports involving high-level people are missing.

Jerry Carp düşük düzeyli bir oyuncu.

Jerry Carp's a low-level player.

Hâlâ düşük düzeyli giriş iznim var.

Still at bottom-level access here.