Turkish-English translations for düzlemsel:

plane · planar · other translations

düzlemsel plane

Düzlemsel kutuplanmış nesnelerin kümelendiği bir alan belirdi.

An aggregate field of plane-polarized objects has just appeared.

düzlemsel planar

Çoklu-düzlemsel Enerjik duyguları.

Multi-planar Kirlian emanations.