We also found translations for word dis in English.

dış

O yüzden etrafa bir bak. .ve herhangi bir garip bir şey ya da olağan dışı bir şey görürsen, bana söyle.

So take a look around, and if you see anything strange or out of the ordinary, just tell me.

Bu dünyada senin dışında da insanlar var ve onların da sorunları var.

There are other people in this world besides you and they have problems, too.

Belki de bu yüzden hiç arkadaşım yoktur senin dışında tabii ki.

Maybe this is why I don't have any friends of course except for you.

Burada senin dışındaki her şey seni öldürmek istiyor.

Everything out here that's not you wants to kill you.

Bu son derece sıra dışı bir ilişki ve bu destek grubu da bunun için var.

This is a highly unusual relationship, and that's what this support group is for.

Tek bir şey dışında, her şey siyah ve beyaz gibiydi.

Everything was in black and white, for one thing.

Sizi iki gün önce gördüm ama ondan önce, şehir dışında mıydınız?

I saw you two days ago, but before that, you were out of town?

Bu çok olağan dışı ve bir hayli tuhaf bir rica ama çok tuhaf bir durumdayız.

This is out of the ordinary and a highly unusual request, but this is a highly unusual situation.

Biliyorum, ama yeni evde bir sürü oda var ve bunun dışında, ben

I know, but there's plenty of room in the new place and And besides, I

O O da yanlış yaptığı şeyler dışında her şeyi doğru yaptı.

She, except for the things she did wrong, she did everything right, too.