Turkish-English translations for dışkı:

stool · feces · excrement · fecal matter · manure · faeces · shit · other translations

dışkı stool

Dinle beni. Hem de çok iyi dinle seni Bolşevik dışkı örneği.

Hear me and hear me well, you Bolshevik stool sample.

Parazitler için dışkı testi, antikor testleri

Stool samples for parasites, antibody tests

Bir saç örneği aldım. Dışkı ve idrar aldım.

I got a hair sample, a stool sample, piss.

Click to see more example sentences
dışkı feces

O dışkı değil, tatlım.

It's not feces, honey.

İnsan dışkıları için standart bir ölçülendirme.

The standard measuring unit for human feces.

Bir kere taşlaşmış dışkı içinde bir kro-magnon azıdişi bulmuştum.

I once found a Cro-Magnon bicuspid in petrified feces.

Click to see more example sentences
dışkı excrement

Dışkı" ne demek biliyorum.

I know what "excrement" means.

Bu dışkı için kullanılan bir kelime.

It's another word for excrement.

Bu gösteriyor ki, bu tip bir terapi benzer nefretlerin tedavisinde de kullanılabilir: Örneğin, kir korkusu, dışkı ya da cesetler.

This shows that this kind of therapy can be used to cure other, similar aversions: for example, fear of dirt, excrement or dead bodies.

dışkı fecal matter

Onun karın boşluğu olduğu dışkı maddesi ile doldurulur.

His abdominal cavity is filled with fecal matter.

Virüsler, mikroplar, dışkılar var.

There's germs, microbes, fecal matter.

Bu ne böyle, dışkı gibi?

What a piece of fecal matter.

dışkı manure

Oh evet, dışkı.

Oh, yes. Manure.

Efendi Yabu, bu "dışkı yiyenlerin" hiçbiri bu kılıca layık değil diyor.

Lord Yabu says that none of these "manure-eaters" deserves the blade.

dışkı faeces

Berbat bir ceset, kusmuk ve dışkılar, çok sayıda lezyonlar.

'Body a total mess, vomit and faeces, multiple lesions.

dışkı shit

Bay Rachin.."tuvaletten dışkı yiyor.

Mr. Rachin eats cartloads of shit.