Turkish-English translations for dışkılama:

defecation · other translations

dışkılama defecation

Tokyo'nun en iyi dışkılama kulüplerine bir seyahat rehberi mi?

A Travel Guide to Tokyo's Finest Defecation Clubs?

Ne büyük bir dışkılama kapasitesi.

And what a capacity for defecation.