Turkish-English translations for dağılım:

distribution · disperse, dispersion, dispersal · other translations

dağılım distribution

Tayın dağılımı, eğitim, tıbbi servisler, hepsi çok önemli.

Ration distribution, education, medical services, all very important.

Birincil sayı dağılımı.

Prime number distribution.

Ağırlık dağılımı, yükleme ve çekme.

Weight distribution loading and towing.

Click to see more example sentences
dağılım disperse, dispersion, dispersal

Ve ne yapacağız, ayakları ayrı olan küçük bir ısı dağılımı oluşturun.

And what we're gonna do is separate the feet, create a little heat dispersion.

Bu sefer güzel ve temiz bir dağılım istiyorum.

I want a nice, clean dispersal this time.

Bir çeşit yörüngesel dağılım alanı.

Some kind of orbital dispersion field.

Click to see more example sentences