Turkish-English translations for dağılmış:

dissipate · other translations

dağılmış dissipate

Bu kadar çabuk dağılmış olabilir mi?

Could it have dissipated this quickly?

Gaz çabucak dağılmış olabilir.

Gas would've dissipated quickly.