dahakine

Lütfen bir dahakine daha iyi şeyler düşün!

Please think of something better next time!

Bir dahakine daha iyi yapacaksın ama bu da iyiydi.

You'll do better next time, but that was good.

Öyle mi? Bir dahakine başka bir şey alırım.

The next time you get something else.

Bir dahakine, yine böyle yapma, tamam mı?

Next time, don't do this again, okay?

Bir dahakine daha dikkatli olun.

Better be more careful next time.

Bir dahakine daha iyi olursun.

You'll be better next time.

Bir dahakine iyi şanslar dostum.

Oh, better luck next time, buddy.

O zaman bir dahakine daha çok getiririm.

Then I'll bring some more next time

Bir dahakine iyi şanslar, çocuklar.

Better luck next time, boys.

Bir dahakine o zaman.

Get the next one, then.