Turkish-English translations for dahası:

moreover · besides · furthermore · other translations

dahası moreover

Dahası, büyük hükümdarımız, kuzeni Vladimir Andrayeviç'i, kendi sofrasına davet ediyor.

Moreover our great sovereign invites his cousin Vladimir Andreyevich to the royal table

Dahası, Cao Cao'nun bu savaş için haklı bir nedeni yok.

Moreover, Cao Cao has no justifiable reason for his war

Dahası da, federasyon tarafından askıya alındım.

Moreover, I was suspended by the federation.

Click to see more example sentences
dahası besides

Bak, bunu bize verdi. Dahası da var.

Look, he gave us this, and more besides.

Dahası ben ne biliyorum ki?

Besides, what do I know?

Dahası açım ben.

Besides I'm hungry.

Click to see more example sentences
dahası furthermore

Dahası, sen de beni seviyorsun.

Furthermore, I think you love me.