dalı

Yani Papa Bear, Mama Bear ve Bebek Ayı Tüm uykuya daldı.

So Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear all fell fast asleep.

Evet, Bay Garrison, genetik mühendisliği, heyecan verici yeni bir bilim dalı.

That's right, Mr. Garrison, genetic engineering is an exciting new science.

Uykuya dalmış. Derin ve harika bir uykuya.

He's in a deep sleep, a deep, wonderful sleep.

Orada çalışan bir şirket var heyecan verici şeyler yapıyor. Kimya ve yeni teknolojiler dalında.

There's a company up there doing some very exciting things in chemistry and new technologies.

Evet ama epey güzel bir spor dalı yaratmış gibi.

Yeah, but it looks like he created a really cool sport.

Yani, alınma, ama bunlar bir rakun yeşil bir bayan, bir canavar herif ve de saksıdaki bir dal.

I mean, no offense, but this is a raccoon, a green lady, a monster guy, and a twig in a pot.

Bu da bir saat falan önce uykuya daldı.

And this one fell asleep about an hour ago.

O sadece, bir süre için derin bir uykuya daldı.

She has just fallen into a deep sleep for a while.

Şimdi kuzeye gittikleri sanılan Dr. Miles Bennell ve Becky Driscoll siyah beyaz bir Ford Sedan'dalar.

Dr. Miles Bennell and Becky Driscoll now believed heading north in a black and white Ford sedan

Küçük kız, sana karşı kendini tutan bu adam seni bir demet dal gibi kırabilirdi.

Little girl, a man holding himself against you would break you like a bundle of sticks.