Turkish-English translations for dalma:

diving · scuba diving · submersion · dive · contemplation · other translations

dalma diving

Sörf, dalma, gökyüzü dalışı, timsah güreşi, uçurumdan atlamak.

Surfing, scuba diving, sky diving, alligator wrestling, cliff jumping.

Bir ara tekrar dalmaya. gidelim.

Let's go diving together again sometime.

O zaman sen de Bay Hofferman bul, onunla dalmaya git!

Why don't you find Mr. Hofferman and go scuba-diving with him?

Click to see more example sentences
dalma scuba diving

Sörf, dalma, gökyüzü dalışı, timsah güreşi, uçurumdan atlamak.

Surfing, scuba diving, sky diving, alligator wrestling, cliff jumping.

O zaman sen de Bay Hofferman bul, onunla dalmaya git!

Why don't you find Mr. Hofferman and go scuba-diving with him?

dalma submersion

Orta derecedeki dalmalar için yapıldı, derin deniz araştırmaları için değil.

It's built for mid-Range submersion, not deep-Sea exploration.

dalma dive

Dalmaya hazır olun.

Prepare to dive!

dalma contemplation

Biraz düşüncelere dalma zamanı.

Have a little contemplation time.