Turkish-English translations for dansçı:

dancer · dancing · dancing girl · performer · other translations

dansçı dancer

Aslında ben bazı müzikal şovlar yapıyorum ve özel bir dansçıya ihtiyacım var. Özel bir rol için.

Actually, I'm doing some music shows and I need a special dancer for a special role.

Yoksa benim gibi harika bir dansçının burada işi ne?

Otherwise what's a terrific dancer like me doing here?

İyi bir dansçı mısın?

Are you a good dancer?

Click to see more example sentences
dansçı dancing

Hadi gelin! Müzik, soğuk içki ve dansçı kızlar var.

Come on, there's music and cold drinks and dancing girls.

Bu da kukla ile dans eden kadın bir dansçı.

Here is a dancer, a woman dancing with a puppet.

Dansçı adın değil mi bu senin?

Isn't that your dancing name?

Click to see more example sentences
dansçı dancing girl

Hadi gelin! Müzik, soğuk içki ve dansçı kızlar var.

Come on, there's music and cold drinks and dancing girls.

Hey sen şu dansçı kız değil misin?

Hey, aren't you the dancing girl?

Ya da dansçı bir kız.

Or a dancing girl.

Click to see more example sentences
dansçı performer

O bir dansçı mı?

Is she a performer?

Sporcular da, şarkıcılar ve dansçılar gibi icracıdır.

Athletes are performers just like singers and dancers.