dantel

Siyah dantel sütyen uzun viski, ve çok soğuk bira.

Black lace bra tall whiskey and a very cold beer.

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum. Bardak altlıkları.

Oh, I see patterned table cloths and oh, china figurines and oh, lace doilies doilies?

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum.

I see patterned table cloths and china figurines and lace doilies

Gümüş ve altın dantel mi?

Silver and gold lace?

Danteller, annenin çanak çömleği ne zamandır senin için bu kadar önemli?

Tell me, when did doilies and your mother's dishes become so important to you?

Oh, evet, dantel değil mi?

Oh, yeah, is it lace?

Ama bana ipek, dantel, iplik ve bir terzi mankeni lazım.

But I need you to Fedex me silk, lace, thread and a stockman.

Bunun gibi ve dantel.

Like this, and the lace.

'Deri, dantel ve su sporları.

'Leather, lace and water sports.

Mumları ve annemin dantel masa örtüsünü getiririm.

So I'll get candles and my mom's lace tablecloth.