Turkish-English translations for davranma:

acting · treating · behaving · other translations

davranma acting

Bu demek oluyor ki profesyonel bir grup gibi davranmaya başlamak için bir haftamız var.

Which means that we have one week to start acting like a professional band.

Artık bir polis değilsin Hank. Öyle davranmayı bırak.

Not a cop anymore, Hank, so stop acting like one.

Bize gerçek adını söyle ve salakça davranmayı bırak.

Just tell us your real name and quit acting dumb.

Click to see more example sentences
davranma treating

Tamam, bana bir iyilik yap James. Sana bu soruyu soran diğer kızlar gibi davranma bana.

Okay, do me a favor, James, and don't treat me like all the other girls who ask you.

Lütfen bana küçük bir çocukmuşum gibi davranma.

Please don't treat me like a little kid.

Lütfen bana çok iyi davranma.

Please don't treat me so well.

Click to see more example sentences
davranma behaving

Bak, histerik küçük bir kız çocuğu gibi davranmayı kes ve telefonu aç.

Look, stop behaving like a hysterical little girl and answer your phone.

Lütfen bir kadın gibi davranma!

Please don't behave like a woman!

Keşke şımarık bir çocuk gibi davranmayı kessen!

I wish you'd stop behaving like a spoiled child!

Click to see more example sentences