davranması

Ama lütfen ona iyi davran.

But please be good to her.

Bana çok iyi davranıyorsun.

You're too good to me.

Ama o bana her zaman iyi davrandı.

But she's always been so good to me.

Bana iyi davran lütfen.

Be good to me please

Lütfen ona iyi davran.

Please be good to him.

Bu benim için hiç kolay olmayacak ama en azından dürüst davranıyorsun.

This isn't gonna be easy for me, but at least you're being honest.

Rachel, hadi, bir şey olduğunu biliyorum ama sen de çok şeymiş gibi davranıyorsun.

Rachel, come on, look, I know it's something, but you're acting like it's everything.

Ona ne dedin, bilmiyorum. Ama son zamanlarda bir garip davranıyor. Son zamanlarda mı?

Well, I don't know what you said to him, but he's been acting very strange lately.

Bana hep çok iyi davranıyorsun.

You're always so good to me.

Bana her zaman bir anne gibi davrandınız.

You've always been like a mother to me.